Szolgáltatás

Építkezni szeretne?

A legjobb, ha minél előbb felveszi velünk a kapcsolatot, így szakmai ismereteinkre alapozva hozhatja meg a kezdeti legfontosabb döntéseket. A beruházás legelső fázisától a beruházás befejeztéig állunk rendelkezésre.

1. Alapadatok kidolgozása

Meglévő épületek felmérése és dokumetálása, a tervezési program összeállítása, költségbecslés készítése.

2. Vázlatterv

Az alapadatok alapján tervezzük meg az épületet, amit alaprajzokon, metszeteken és homlokzati rajzokon kívül 3D-s látványterv formájában is bemutatunk.

3. Engedélyezési terv / egyszerű bejelentés

Elfogadott vázlatterv alapján készül a hatályos jogszabályok szerint. A rajzi részeken túl szöveges részei is vannak a tervdokumentációnak: műszaki leírások, energetikai számítás (előzetes tanúsítás), tartószerkezeti számítás, hogy csak a leggyakoribbakat említsük. Gyakran szaktervezők bevonása szükséges.

4. Kiviteli terv

Ide tartoznak a pallértervek M1:50-es léptékben és a részletrajzok (M1:20, M1:10, M1:5 léptékben). Az árazatlan költségvetési kiírás teszi lehetővé az egyes szakmák versenyeztetését. Kiviteli tervekre jogszabályi előírás miatt vagy eseti megállapodás esetén lehet szükség.

5. Tervezői művezetés

A tervező a helyszínen ellenőrzi, hogy az épületet a terveknek megfelelően kivitelezik-e.

6. Dokumentálás

A valós állapotot rögzíti, a későbbi épületkarbantartásnál, átalakításnál lehet nagy szerepe.

Mit ajánlunk?

A beruházás folyamatát BIM (Building Information Management) rendszerben végezzük.

A 3D-s modell-alapú tervezés biztosítéka az emelt minőségű terveknek, amelyek lehetővé teszik, hogy a beruházás első osztályú minőségben valósuljon meg.